Bildiğimiz nehirler doğduğu kaynaktan itibaren tek yönlü akar. Peki bunun istisnası var mı ? Her iki yönde de akan bir nehir var mı ?

    Evet, Chicago nehri .

    Aslen Michigan Gölü’ne akan nehrin akışı, 1800’lerin sonlarında tersine çevridi. O zamanlar Chicago, büyük mezbahaların olduğu bir kentti ve atıklar nehirde o kadar yoğundu ki nehre, “kabaran nehir” adı verilmişti.

    Nehirdeki kirlilik yavaş yavaş içme suyunun karşılandığı Michigan Gölü’ne karışmaya başlayınca, gölü kirletmekten kaçınmak için nehir akışını Mississippi’ye ve doğal olarak Atlantik Okyanusu’na yani tersine çevirecek bir plan yapıldı ve uygulandı.

    İhtiyaç halinde bazen kapaklar açılarak nehrin göle akmasına izin verilmekte olsa da artık tipik olarak nehir tersine çevrilmiş durumdadır.